0936 376 378 Mr Tiến
tienth@saos.vn

Cao Su Building

Hai Bà Trưng, Quận 3
410.000 VNĐ/m2 (20$)

PT Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
471.500 VNĐ/m2 (23$)

Robot Tower

Điện Biên Phủ, Quận 3
410.000 VNĐ/m2 (20$)

Vietbank Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
389.500 VNĐ/m2 (19$)

I Tower

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
389.500 VNĐ/m2 (19$)

Pax Sky 2

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
307.500 VNĐ/m2 (15$)

Green Building

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
307.500 VNĐ/m2 (15$)

Vạn Mỹ Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
328.000 VNĐ/m2 (16$)

KM Plaza Office

Võ Văn Tần, Quận 3
287.000 VNĐ/m2 (14$)

Liên Hoa Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3
180.400 VNĐ/m2 (8.8$)

IDC Building

Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.HCM
369.000 VNĐ/m2 (18$)

PVC Building

Nguyễn Gia Thiều, Quận 3
266.500 VNĐ/m2 (13$)

TT Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
184.500 VNĐ/m2 (9$)

HSC Building

Đường Điện Biên Phủ, Quận 3
266.500 VNĐ/m2 (13$)

Pax Sky Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
451.000 VNĐ/m2 (22$)

ACB Building

Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
276.750 VNĐ/m2 (13.5$)

MB Bank Tower

Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
205.000 VNĐ/m2 (10$)

Estar Building

Võ Văn Tần, Quận 3
348.500 VNĐ/m2 (17$)

OSC Viet Nam

Võ Văn Tần, Quận 3
225.500 VNĐ/m2 (11$)

Sông Đà Tower

Kỳ Đồng, Quận 3
328.000 VNĐ/m2 (16$)

VCCI Building

Võ Thị Sáu, Quận 3
369.000 VNĐ/m2 (18$)

Qunimex Building

Nguyễn Thị Diệu, Quận 3
311.600 VNĐ/m2 (15.2$)

KONIA Building

Trương Định, Quận 3
307.500 VNĐ/m2 (15$)

D.C Tower

Lý Chính Thắng, Quận 3
235.750 VNĐ/m2 (11.5$)

PVV Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
369.000 VNĐ/m2 (18$)

Thiên Sơn Building

Nguyễn Gia Thiều, Quận 3
235.750 VNĐ/m2 (11.5$)

Agrex Tower

Võ Văn Tần, Quận 3
348.500 VNĐ/m2 (17$)

Jabes 2 Building

Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
348.500 VNĐ/m2 (17$)

ENDOVINA Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
410.000 VNĐ/m2 (20$)

Sơn Linh Tower

Điện Biên Phủ, Quận 3
430.500 VNĐ/m2 (21$)

M&N Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
246.000 VNĐ/m2 (12$)

Thảo Nguyên Building

Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
30.750.000 VNĐ/m2 (1500$)

COMECO Building

Điện Biên Phủ, Quận 3
389.500 VNĐ/m2 (19$)

Tân Hoàng Minh Tower

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
615.000 VNĐ/m2 (30$)

Pasteur Tower

Pastuer, Quận 3
410.000 VNĐ/m2 (20$)

Saigon Prime Building

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
287.000 VNĐ/m2 (14$)

Master Building

Trần Cao Vân, Quận 3
381.300 VNĐ/m2 (18.6$)

Nam Minh Long

Võ Văn Tần, Quận 3
274.700 VNĐ/m2 (13.4$)

LOYAL Office Building

Võ Thị Sáu, Quận 3
369.000 VNĐ/m2 (18$)

Green Star

Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
348.500 VNĐ/m2 (17$)

Hải Nam 1 Building

Công Trường Quốc Tế, Quận 3
533.000 VNĐ/m2 (26$)

Minh Tinh Building

Võ Văn Tần, Quận 3
219.350 VNĐ/m2 (10.7$)

IDD Building

Lý Chính Thắng, Quận 3
492.000 VNĐ/m2 (24$)

Alpha Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
410.000 VNĐ/m2 (20$)

Centec Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
553.500 VNĐ/m2 (27$)

GB Building

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3
369.000 VNĐ/m2 (18$)

Phương Nam Building

Võ Thị Sáu - Quận 3
235.750 VNĐ/m2 (11.5$)

Bitexco Nam Long

Võ Văn Tần - Quận 3
328.000 VNĐ/m2 (16$)

Saigon Mansion

Võ Văn Tần, Quận 3
471.500 VNĐ/m2 (23$)

Tiến Vinh Building

Nguyễn Thiện Thuật - Quận 3
328.000 VNĐ/m2 (16$)

Nam Á Bank Tower

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
348.500 VNĐ/m2 (17$)

Phượng Long

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
256.250 VNĐ/m2 (12.5$)

Ngọc Đông Dương

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3
369.000 VNĐ/m2 (18$)

Minh Long Tower

Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
348.500 VNĐ/m2 (17$)

Lộc Lê Office

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3
182.450 VNĐ/m2 (8.9$)